Εργαστήριο Πληροφορικής - Δήλωση Συμμετοχής - Ερωτηματολόγιο

Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών και των δράσεων του για την δημιουργία του Ελεύθερου Πανεπιστημίου, το ἔστω συμμετέχει ενεργά και υποστηρίζει την σύσταση, οργάνωση και λειτουργία «Εργαστηρίου Πληροφορικής». Η λειτουργία του Εργαστηρίου βασίζεται στην εθελοντική προσφορά και στόχο έχει την λειτουργία προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), την καταπολέμηση του ψηφιακού αναλφαβητισμού, την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών και ειδικών ομάδων του πληθυσμού στις Τ.Π.Ε., την εκπόνηση ειδικών μελετών, προγραμμάτων και δράσεων που αποσκοπούν στην αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. για την υποστήριξη κοινωνικών δράσεων, την προώθηση του πνεύματος αλληλεγγύης και συλλογικότητας, την υποστήριξη της τοπικής οικονομικής ζωής και την χρήση των νέων τεχνολογιών ως εργαλείου δημοκρατικής αυτο-οργάνωσης και προόδου της τοπικής κοινωνίας.

Η συμμετοχή στο Εργαστήριο είναι ελεύθερη και ανοιχτή για ενήλικες κάθε ηλικίας, ανεξαρτήτως της εμπειρίας τους στο χώρο της πληροφορικής. Τα προγράμματα του εργαστηρίου θα είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες και το επίπεδο εμπειρίας και γνώσεων των συμμετεχόντων ενώ οι συμμετέχοντες με μεγάλη εμπειρία ή επαγγελματική ενασχόληση σε πεδία εφαρμογής της πληροφορικής έχουν την επιλογή να συνεισφέρουν ως εκπαιδευτές ή να πλαισιώσουν τις εξειδικευμένες ομάδες και δράσεις του Εργαστηρίου.

Για την συμμετοχή στο Εργαστήριο είναι απαραίτητη η συμπλήρωση της σχετικής αίτησης – ερωτηματολογίου στην διεύθυνση www.esto.gr/itlab. Όσοι δεν έχουν δυνατότητα συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής φόρμας μπορούν να συμπληρώσουν το αντίστοιχο έντυπο σε οποιαδήποτε από τις συναντήσεις του Εργαστηρίου. Τα νέα μέλη θα έχουν στην διάθεση τους σημειώσεις αλλά και κάθε απαραίτητη βοήθεια για να ενταχθούν ομαλά στο πρόγραμμα του Εργαστηρίου.

Το πρόγραμμα θα βασιστεί σε δύο άξονες: α) Εισαγωγή στην Πληροφορική και β) Ψηφιακή Τυπογραφία. Η δομή, το περιεχόμενο και το πλήρες πρόγραμμα θα διαμορφωθεί σύμφωνα με το προφίλ των συμμετεχόντων και θα ανακοινωθούν στις πρώτες συναντήσεις του Εργαστηρίου.

Η πρώτη συνάντηση - η ακριβής ημερομηνία της οποίας θα ανακοινωθεί με ηλεκτρονικό μήνυμα αλληλογραφίας σε όσους δηλώσουν συμμετοχή, από το ἔστω και τα τοπικά μέσα - θα έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και είναι ανοικτή προς όλους όσους ενδιαφέρονται να πληροφορηθούν για την δράση αυτή, ανεξάρτητα αν έχουν δηλώσει συμμετοχή ή αν έχουν σκοπό να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα του Εργαστηρίου.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την ηλεκτρονική διεύθυνση www.esto.gr, στο τηλέφωνο 2671029050 και 211 790 2112, στο fax 211 790 5003, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται και στην  διεύθυνση info [at] esto.gr καθώς και στην σελίδα του ἔστω στο Facebook (www.facebook.com/esto.gr).

Το «Εργαστήριο Πληροφορικής» είναι μια πρωτοβουλία και δράση του ἔστω  με την υποστήριξη του Γραφείου Έρευνας Τεχνολογίας & Ανάπτυξης της Π.Ε.Δ. Ιονίων Νήσων.

Προσωπικά Στοιχεία

Ποιό είναι το επίπεδο σπουδών σας;

Στοιχεία Επικοινωνίας

Στοιχεία επικοινωνίας

Στοιχεία Εμπειρίας

Στοιχεία εμπειρίας

Ποιό είναι το επίπεδο εμπειρίας-γνώσεων σας στην χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και διαδικτύου; ΠΡΟΣΟΧΗ: η ερώτηση αναφέρεται στην χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και στην χρήση του διαδικτύου. Ένας καλός χρήστης σε αυτούς τους τομείς δεν είναι απαραίτητα και καλός γνώστης του αντικειμένου της πληροφορικής (βλέπε επόμενη ερώτηση).

Ποιό είναι το επίπεδο εμπειρίας-γνώσεων σας στην πληροφορική;

Ποιό είναι το επίπεδο σας στην χρήση της Αγγλικής γλώσσας;

Πόσα χρόνια ασχολείστε με την πληροφορική; (0 αν δεν έχετε καθόλου εμπειρία)

Εντάσσεται χρήση των υπολογιστών και του διαδικτύου στην επαγγελματική σας καθημερινότητα και εργασία;

Περιγράψτε πως η χρήση υπολογιστών/διαδικτύου εμπλέκεται στην εργασία σας και για ποιό σκοπό. Αν κάνετε χρήση συγκεκριμένων συστημάτων και/ή λογισμικού κάντε μια σύντομη αναφορά σε αυτά.

Εξοπλισμός - Λογισμικό

Εξοπλισμός - Λογισμικό

Διαθέτετε ή έχετε πρόσβαση σε προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή;

Επιλέξτε το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή που διαθέτετε.

Αν γωνρίζετε, περιγράψτε τις δυνατότητες του υπολογιστή σας (μέγεθος μνήμης, χωρητικότητα σκληρού δίσκου, μέγεθος οθόνης κλπ)

Διαθέτετε φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή (laptop, notebook, netbook);

Επιλέξτε το λειτουργικό σύστημα του φορητού υπολογιστή που διαθέτετε.

Αν γωνρίζετε, περιγράψτε τις δυνατότητες του φορητού υπολογιστή σας (μέγεθος μνήμης, χωρητικότητα σκληρού δίσκου, μέγεθος οθόνης κλπ)

Διαθέτετε υπολογιστή τύπου tablet (iPad, Samsung Galaxy κλπ);

Επιλέξτε τον τύπο συσκευής tablet που διαθέτετε (μπορείτε να επιλέξετε περισσότερους από ένα τύπους αν διαθέτετε περισσότερες από μία συσκευές).

Διαθέτετε «έξυπνο» κινητό τηλέφωνο (κινητό τηλέφωνο με πρόσβαση στο διαδίκτυο και εφαρμογές);

Επιλέξτε τον κατασκευαστή του κινητού τηλεφώνου που διαθέτετε (μπορείτε να επιλέξετε περισσότερους από ένα τύπους αν διαθέτετε περισσότερες από μία συσκευές).

Πρόσθετες πληροφορίες

Επιλέξτε το είδος συμμετοχής που θέλετε να έχετε στο Εργαστήριο Πληροφορικής. Το Εργαστήριο είναι ανοικτό και για εθελοντές που επιθυμούν να διδάξουν συγκεκριμένο αντικείμενο. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 2671029050.

Επιλέξτε ένα ή περισσότερα από τα θέματα που θα σας ενδιέφεραν να παρακολουθήσετε στο πλαίσιο του Εργαστηρίου Πληροφορικής. Μπορείτε να προσθέσετε ένα ή περισσότερα θέματα που σας ενδιαφέρουν (επιλογή "Άλλο θέμα").

Αν δεν σας καλύπτει η παραπάνω λίστα θεμάτων, ποιά είναι τα θέματα που θα σας ενδιέφερε ή θα θέλατε/προτείνατε να καλυφθούν - αν είναι εφικτό; Προτείνετε ελεύθερα τις ιδέες σας ή τα θέματα που σας ενδιαφέρουν χωρίς να ανησυχείτε για πρακτικά θέματα ή την "δημοτικότητα" του συγκεκριμένου αντικειμένου. Αν ανήκετε σε συγκεκριμένη επαγγελματική ομάδα, υπάρχουν θέματα που θα σας ενδιέφερε να παρουσιαστούν; Μπορείτε επίσης να εξειδικεύσετε θέματα της παραπάνω λίστας.

Τι περιμένετε να αποκομίσετε από την συμμετοχή σας στο «Εργαστήριο Πληροφορικής»; Ποιός είναι ο στόχος σας;